Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


DÉVAI BÍRÓ MÁTYÁS ÉLETÉHEZ

2014.12.26

 Tévedések!

Az alábbi életrajzban 10 db tévedést találsz! Találd meg és javítsd ki őket!

 

„Ő is a ferencesek szigorú rendjéből (az obszervánsok sorából) lett az evangélium hirdetőjévé. Hogy mikor és hogyan tért meg, nem tudjuk. Ami keveset élete kezdetéről feljegyeztek, csupán annyi, hogy Krakkóban tanult. Hazajövetele után Tomory István földesúr udvari papja lett Boldogkőváron 1527-ben. (….) Elindul Wittenberg felé, hogy Luther Mártontól tanulja a hit igazságait. Kísérjük el most őt mi is, és álljunk meg az egyetem kapuja előtt. És kit látnak szemeink? Egy báránybőr kucsmás fiatalembert, aki éppen dörömböl a vaskapun.

  • Hol az ördögbe lehet az a kapus? Már véresre verem öklöm ezen a vaskeretes kapun, de senki nem jelentkezik.

(…)

  • Hová, hová olyan szaporán, atyámfia az Úrban? – szólal meg a kapunyitó -, talán bemutatkoznál!
  • Szenci Molnár Albert vagyok Magyarországból. Hát az úr kicsoda? – kérdezi, s jól szeme közé néz a kapunyitónak. – Talán kapus?
  • Nem, barátom – feleli az hamiskásan-, egy kicsit feljebb.
  • Talán a diákok vezetője?
  • Még feljebb!

Jobban szemügyre veszi az előtte állót. Hirtelen eszébe villan valami, amitől fülig elvörösödik.

  • Tán csak nem maga Kálvin János személyesen?
  • De bizony én vagyok, édes fiam!”

(…)

„ Két évig tanulta az új és mégis régi tudományt. Szoros barátságot kötött Luther Márton jeles munkatársával, Béza Tódorral is, és jó kapcsolatot tartott fenn a hazai szász ifjakkal, akik szintén Wittenbergben tanultak. Gyakran ült Kálvin asztalánál, és ebéd közben a bibliatudomány mellett, szóba került a magyarországi helyzet is.”

(…)

„1531-ben hazajött. Első útja Bécsbe vezetett, ahol Zápolya János király volt az úr. Bátran kezdi hirdetni az igét szóban és írásban. Szószéke nincs, de szószék minden magas kő, amire ráállhat, s messze csengő hangja a „harangszó” amely odavonzza az embereket. (….)A kassaiak hírét veszik a bátor igehirdetőnek, és meghívják lelkipásztoruknak. Dévai elfogadja, bár azt is tudja, hogy a város Ferdinánd fennhatósága alatt van, és a király ellensége a prédikációknak. Mégis vállalja, és buzgón kezdi terjeszteni a reformáció eszméit.” (…)

(…)

„… 1536-ban Nádasdy Tamás sárvári birtokán telepszik meg. Itt írja meg az „Apologia” című kitűnő könyvét a reformáció védelmében. Ebben 52 tételben kifejti a reformáció rendszerét úgy, ahogy Kálvintól tanulta. Kassán nyomdát és iskolát alapít.”

(…)

 „… Újra Sárváron találjuk, majd Németújvárra megy, a Battyány birtokra, hogy ott is hirdesse az igét. 1537-ben Pápán van, ahol Perényi Péter udvari papjaként a jobbágyok egész sorát téríti az evangéliumi hitre.”

(…)

„…Újra Németországba megy. Wittenbergben Melanchtonnál vendégeskedik. Hazajövet útba ejti Bázelt is, ahol ekkorra már készen van Kálvin Kis Kátéja. Valószínűleg ismerte, mert az úrvacsoráról való tanítása ugyancsak eltért Lutherétől, amiért a nagy reformátor súlyos szemrehányást tesz neki. …”

 

 

 

TÉVEDÉS

javítás

______________________________

_____________________________________________

______________________________

_____________________________________________

______________________________

_____________________________________________

______________________________

_____________________________________________

______________________________

_____________________________________________

______________________________

_____________________________________________

______________________________

_____________________________________________

______________________________

_____________________________________________

______________________________

_____________________________________________

______________________________

_____________________________________________

 Megoldás:

 

 

TÉVEDÉS

javítás

Szenci Molnár Albert

Dévai bíró mátyás

Kálvin János

luther márton

Béza Tódorral

melanchton fülöppel

Kálvin

luther

Bécsbe

budára

prédikációknak

reformációnak

Kálvintól

luthertől

Kassán

sárváron

Pápán

sárospatakon

Kis Kátéja

institutiója